Saturday, January 15, 2011

May Bagyo Ma't Rilim

May Bagyo Ma't Rilim

May bagyo ma't, may rilim
Ang ola'y, titiguisin,
Aco'y, magpipilit din:
Acquing paglalacbayin
Toloyin cong hanapin
Dios na ama namin.

Cun di man magupiling
Tocsong mabaomabaoin,
Aco'y, mangangahas din:
Itong libro'y, basahin,
At dito co hahangoin
Acquing sasandatahin.

Cun dati mang nabulag
Aco'y, pasasalamat,
Na ito ang liunag
Dios ang nagpahayag
Sa Padreng bagsiulat
Nitong mabuting sulat.

Naguiua ma't, nabagbag
Daloyong matataas,
Aco'y magsusumicad
Babagohin ang lacas;
Dito rin hahaguilap
Timbulang icaligtas.

Cun lompo ma't, cun pilay
Anong di icahacbang
Naito ang aacay
Magtuturo nang daan:
Toncod ay inilaan
Sucat pagcatibayan.


http://tagaloglang.com/Philippine-Literature/Tagalog-Poems/may-bagyo-mat-rilim.html

5 comments:

 1. Our weakness should not be the reason to stop in our dreams.

  ReplyDelete
 2. WE should pursue on what are we going to do and be brave enough to face all the challenges in our life.

  ReplyDelete
 3. Live life to the fullest and don't let others let you down.

  ReplyDelete
 4. "hind hadlang ang kapansanan sa pagpatuloy ng pangarap"....we should always be optimistic.

  ReplyDelete
 5. Never loose hope. always remember that there si still tomorrow to face of and to continue to live or the better.

  ReplyDelete