Sunday, February 27, 2011

maynila pagkagat ng dilim

♥Maynila, Pagkagat ng Dilim♥
Bakit itinuturing na isa sa mga pinagpipitagang pelikula ni Direktor Ishmael Bernal ang Manila By Night (Regal Films, Inc.)? Ating balikan ang pelikulang umani ng papuri mula sa mga kritiko noong taong 1980. Kilala si Bernal sa paggawa ng mga pelikulang puno ng iba't-ibang pangunahing tauhan. Tahasang isinaad sa pelikula ang suliraning pang lipunan sa kalakhang Maynila. Mula sa isang simpleng tinedyer (William Martinez) na anak ng dating putang nagbagong buhay (Charito Solis) hanggang sa isang tomboy na drug pusher (Cherie Gil), may bulag na masahista (Rio Locsin), nariyan din ang taxi driver (Orestes Ojeda), ang kabit niyang nagkukunwaring nars (Alma Moreno), mayroon ring probinsyanang waitress (Lorna Tolentino) at ang baklang couturier (Bernardo Bernardo) na bumubuhay sa kanyang pamilya. Iba't-ibang buhay ng mga taong pinagbuklod ng isang malaking siyudad. Tinalakay ng pelikula ang problema sa droga, prostitusyon, relihiyon at kahirapan na magpasahanggang ngayon ay mga suliraning hinahanapan pa rin natin ng solusyon. Maraming nagkumpara ng Manila By Night sa obra ni Direktor Lino Brocka ang Maynila Sa Mga Kuko Ng Liwanag. Kung saan nagkulang ang pelikula ni Brocka ito naman ang landas na tinahak ng obra ni Bernal. Hindi lamang nito ipinakita ang lumalalang situwasyon ng kahirapan sa Maynila sa halip ay hinarap nito ang ibang mga isyung hindi tinalakay sa pelikula ni Brocka. Sa aspetong ito mababanaag ang malaking pagkakaiba ng dalawang pelikula. Kung panonoorin sa ngayon ang Manila By Night masasabing may kalumaan na ang tema nito, di tulad ng unang ipinalabas ang pelikula sa mga sinehan. Matatandaang kinatay ito ng Board Of Censors sa utos na rin ng Unang Ginang na si Imelda Marcos dahil taliwas ito sa imahe ng Maynilang ipinagkakapuri ng administrasyong Marcos. Halos lahat ng linya sa pelikulang sinabi ang katagang Maynila ay pinutol. Pati na rin ang mga maseselang eksena sa pelikula ay iniklian o kaya ay tuluyang ginunting ng opresibong sensura. Hinarang din ng gobyerno ang dapat sanang pagpapalabas ng Manila By Night sa Berlin Film Festival.

Makaraan ang dalawampu't anim na taon mula ng ipalabas ang Manila By Night ay masasabing halos walang binago ang panahon kung susuriin natin ang mga suliraning pang lipunan ng Pilipinas. Nariyan pa rin ang problema sa mga ipinagbabawal na gamot, ang prostitusyon at kahirapan. Sino ba talaga ang dapat sisishin sa lahat ng mga ito? Ang pamahalaan ba? Tayong mga mamayan? Hanggang ngayon wala pang sagot sa mga tanong na ito. Nararapat nating pasalamatan ang mga direktor na tulad ni Ishmael Bernal na sa pamamagitan ng paggawa ng mga obrang tulad ng Manila By Night, isang pelikulang nagmulat sa ating kaisipan sa suliranin ng bansang Pilipinas.
http://sari-saringsinengpinoy.blogspot.com/2006/04/pagkagat-ng-dilim-manila-by-night.html

Si Anabella ni Magdalena Jalandoni

Si Anabella ni Magdalena Jalandoni

Unang inilathala ang maikling kuwentong “Si Anabella” ni
Magdalena Jalandoni sa libro ni Corazon Villareal,
Translating the Sugilanon (1994, 135-141). Kalakip ang
orihinal nito sa isang lupon ng mga makiniladyong maikling kuwento
ni Jalandoni, na pinamagatang Hinugpong nga mga Sugilanon 1936-
1938. Nailathala din ang saling Filipino ni Villareal sa nirebisang
edisyon ng antolohiyang Philippine Literature: A History and
Anthology (1997, 151-154) ni Bienvenido Lumbera.
Sa unang pagsipat ng kuwentong “Si Anabella,” ating iisiping
taglay nito ang pormula ng mga romantikong kuwentong laganap
noong panahong ito’y nasulat, sa pagitan ng mga taong 1936-1938.
Magsisimula ang melodramatikong banghay sa pag-iibigan ng
dalawang magkaiba ng estado sa buhay, hahadlangan ito ng palalong
ina ng mayaman, susubukin ang katapatan ng magkasintahan, aangat
ang estado ng mahirap sa di inaasahang paraan upang sa wakas ay
magsasama uli sila, at magtatagumpay ang kanilang wagas na pag-
ibig.
Sa pagbubuod ni Villareal sa banghay ng kuwento, may
naidagdag siyang ilang detalyeng hindi binabanggit sa kuwento.
Halimbawa, na sumayaw ang magkasintahan sa tahanan ng binata,
at kinainggitan sila ng lahat; na nagsanib ang liwanag ng buwan at
ningning ng bituin sa loob ng isang gabi (1994, 13; aking salin mula
sa Ingles):
4748
“Si Anabella”
Isang pagunitang paglalakbay sa panahon ng dekada
treinta ang kuwentong “Si Anabella.” Isang gabing
maliwanag ang buwan at mga bituin, hinarana ng
binata ang dilag ng kaniyang biyolin. Sa himig ng
isang buong orkestra, sumayaw sila sa malawak na
sala ng malapalasyong tahanan ng binata. Nguni’t
ang binata’y mayaman, at inilayo siya ng kaniyang
ina sa kaniyang pinupusuan. Subalit buong tiyagang
naghintay si Anabella sa pagbabalik nito, at sa wakas
sila ay muling nagsama. (“Anabella” is a nostalgic
trip to the ‘30s. The beau serenades his love with a
violin on a moonlit and starry night, they dance in
the spacious sala of his palatial home to the strains
of a full orchestra, they are the envy of everyone
on the dancefloor. But he is rich and his mother
takes him away from his lover. Anabella, however,
waits patiently for his return and eventually they
are reunited.)
Kung magpatianod ang isang mambabasa sa romantikong
tradisyon, maaari ngang aakalin niyang may taglay itong mga
romantikong sangkap na sa katunayan ay hindi naman makikita sa
kuwento mismo. Hindi naman lubhang mali ang ganitong paraan
ng pagbasa kung ipinapalagay na ang kuwentong “Si Anabella” ay
akmang halimbawa ng isang makaluma’t romantikong kuwento.
Dagdag pa ni Villareal bilang komentaryo sa kuwento (1994, 13):
Maaaring sabihing pinapatibay ng “Si Anabella” ang
puna ng mga manunuri hinggil sa kahinaan ng
panitikang bernakular sa Pilipinas: na ito’y dulot
ng “malagkit na romantisismo,” “walang kaingatan
sa teknik,” pagkabuhaghag ng estruktura,
“didaktisismo,” at “sentimentalismo.” (In a way,
“Anabella” confirms what critics have listed as the
weaknesses of vernacular literature in the
Philippines: “a cloying romanticism,”)http://journals.upd.edu.ph/index.php/dilimanreview/article/view/753/751

Valediction sa hill crest by Rolando Tinio

Valediction sa hill crest by Rolando Tinio

Valediction sa hill crest

Pagkacollect ng Railway Express sa aking things
(Deretso na iyon sa barko while I take the plane.)
Inakyat kong muli ang N-311, at dahil dead of winter,
Nakatopcoat at galoshes akong
Nagright-turn sa N wing ng mahabang dilim
(Tunnel yatang aabot hanggang Tundo.)
Kinapa ko ang switch sa hall.
Sa isang pitik, nagshrink ang imaginary tunnel,
Nagparang ataol.

Or catacomb.
Strangely absolute ang impression
Ng hilera ng mga pintong nagpuprusisyon:
Individual identification, parang mummy cases,
De-nameplate, de-numero, de-hometown address.
Antiseptic ang atmosphere, streamlined yet.
Kung hindi catacomb, at least
E filing cabinet.

Filing, hindi naman deaths, ha.
Remembrances, oo. Yung medyo malapot
Dahil alam mo na, I’m quitting the place
After two and a half years.
After two and a half years,
Di man nagkatiyempong mag-ugat, ika nga,
Siyempre’y nagging attached, parang morning glory’ng
Mahirap mapaknit sa alambreng trellis.

At pagkabukas ko sa kuwarto,
Hubo’t hubad na ang mattresses,
Wala nang kutson sa easy chair,
Mga drawer ng bureau’y nakanganga,
Sabay-sabay nag-ooration,
Nagkahiyaan, nabara.

Of course, tuloy ang radiator sa paggaralgal:
Nasa New York na si Bob and the two Allans,
Yung mga quarterbacks across the hall
Pihadong panay ang display sa Des Moines.
Don ang Cosntance aren’t coming back at all.
Gusto ko nang magpaalam–
to whom?
The drapes? The washbowl? Sa double-decker
Na pinaikot-ikot naming ni Kandaswamy
To create space, hopeless, talagang impossible.
Of course, tuloy ang radiator sa paglagutok.
(And the stone silence,
nakakaiyak kung sumagot.)

Bueno, let’s get it over with.
It’s a long walk to the depot.
Tama na ang sophistication-sophistication.

Sa steep incline, pababa sa highway
Where all things level, sabi nga,
There’s a flurry, ang gentle-gentle.
Pagwhoosh-whoosh ng paa ko,
The snow melts right under:

Nagtutubig parang asukal,
Humuhulas,
nagsesentimental.

-Rolando Tinio


http://isaganicruz.wordpress.com/2009/03/07/rolando-tinios-valediction-sa-hillcrest/

Morning in Magrebcan

MORNING IN NAGREBCAN

MORNING IN NAGREBCAN
It was sunrise at Nagrebcan. The fine, bluish mist, low over the tobacco fields, was lifting and thinning moment by moment. A ragged strip of mist, pulled away by the morning breeze, had caught on the clumps of bamboo along the banks of the stream that flowed to one side of the barrio. Before long the sun would top the Katayaghan hills, but as yet no people were around. In the grey shadow of the hills, the barrio was gradually awaking. Roosters crowed and strutted on the ground while hens hesitated on theri perches among the branches of the camanchile trees. Stray goats nibbled the weeds on the sides of the road, and the bull carabaos tugged restively against their stakes.
In the early mornig the puppies lay curled up together between their mother’s paws under the ladder of the house. Four puupies were all white like the mother. They had pink noses and pink eyelids and pink mouths. The skin between their toes and on the inside of their large, limp ears was pink. They had short sleek hair, for the mother licked them often. The fifth puppy lay across the mother’s neck. On the puppy’s back was a big black spot like a saddle. The tips of its ears were black and so was a pitch of hair on its chest.
The opening of the sawali door, its uneven bottom dragging noisily against the bamboo flooring, aroused the mother dog and she got up and stretched and shook herself, scattering dust and loose white hair. A rank doggy smell rose in the cool morning air. She took a quick leap forward, clearing the puppies which had begun to whine about her, wanting to suckle. She trotted away and disappeared beyond the house of a neighbor.
The puppies sat back on their rumps, whining. After a little while they lay down and went back to sleep, the black-spotted puppy on top.
Baldo stood at the treshold and rubbed his sleep-heavy eyes with his fists. He must have been about ten yeras old, small for his age, but compactly built, and he stood straight on his bony legs. He wore one of his father’s discarded cotton undershirts.
The boy descended the ladder, leaning heavily on the single bamboo railing that served as a banister. He sat on the lowest step of the ladder, yawning and rubbing his eyes one after the other. Bending down, he reached between his legs for the blak-spotted puppy. He held it to him, stroking its soft, warm body. He blew on its nose. The puppy stuck out a small red tongue,lapping the air. It whined eagerly. Baldo laughed—a low gurgle.
He rubbed his face against that of the dog. He said softly. “My puppy. My puppy.” He said it many times. The puppy licked his ears, his cheeks. When it licked his mouth. Baldo straightened up, raised the puppy on a level with his eyes. “You are a foolish puppy” he said, laughing. “Foolish, foolish, foolish,” he said, rolling the puppy on his lap so that it howled.
The four other puppies awoke and came scrambling about Baldo’s legs. He put down the black-spotted puppy and ran to the narrow foot bridge of women split-bamboo spanning the roadside ditch. When it rained, water from the roadway flowed under the makeshift bridge, but it had not rained for a long time and the ground was dry and sandy. Baldo sat on the bridge, digging his bare feet into the sand, feeling the cool particles escaping between his toes. He whistled, a toneless whistle with a curious trilling to it produced by placing the tongue against the lower teeth and then curving it up and down. The whistle excited the puppies, they ran to the boy as fast theri unsteady legs could carry them, barking choppy little barks.
It was sunrise at Nagrebcan. The fine, bluish mist, low over the tobacco fields, was lifting and thinning moment by moment. A ragged strip of mist, pulled away by the morning breeze, had caught on the clumps of bamboo along the banks of the stream that flowed to one side of the barrio. Before long the sun would top the Katayaghan hills, but as yet no people were around. In the grey shadow of the hills, the barrio was gradually awaking. Roosters crowed and strutted on the ground while hens hesitated on theri perches among the branches of the camanchile trees. Stray goats nibbled the weeds on the sides of the road, and the bull carabaos tugged restively against their stakes.
In the early mornig the puppies lay curled up together between their mother’s paws under the ladder of the house. Four puupies were all white like the mother. They had pink noses and pink eyelids and pink mouths. The skin between their toes and on the inside of their large, limp ears was pink. They had short sleek hair, for the mother licked them often. The fifth puppy lay across the mother’s neck. On the puppy’s back was a big black spot like a saddle. The tips of its ears were black and so was a pitch of hair on its chest.
The opening of the sawali door, its uneven bottom dragging noisily against the bamboo flooring, aroused the mother dog and she got up and stretched and shook herself, scattering dust and loose white hair. A rank doggy smell rose in the cool morning air. She took a quick leap forward, clearing the puppies which had begun to whine about her, wanting to suckle. She trotted away and disappeared beyond the house of a neighbor.
The puppies sat back on their rumps, whining. After a little while they lay down and went back to sleep, the black-spotted puppy on top.
Baldo stood at the treshold and rubbed his sleep-heavy eyes with his fists. He must have been about ten yeras old, small for his age, but compactly built, and he stood straight on his bony legs. He wore one of his father’s discarded cotton undershirts.
The boy descended the ladder, leaning heavily on the single bamboo railing that served as a banister. He sat on the lowest step of the ladder, yawning and rubbing his eyes one after the other. Bending down, he reached between his legs for the blak-spotted puppy. He held it to him, stroking its soft, warm body. He blew on its nose. The puppy stuck out a small red tongue,lapping the air. It whined eagerly. Baldo laughed—a low gurgle.
He rubbed his face against that of the dog. He said softly. “My puppy. My puppy.” He said it many times. The puppy licked his ears, his cheeks. When it licked his mouth. Baldo straightened up, raised the puppy on a level with his eyes. “You are a foolish puppy” he said, laughing. “Foolish, foolish, foolish,” he said, rolling the puppy on his lap so that it howled.
The four other puppies awoke and came scrambling about Baldo’s legs. He put down the black-spotted puppy and ran to the narrow foot bridge of women split-bamboo spanning the roadside ditch. When it rained, water from the roadway flowed under the makeshift bridge, but it had not rained for a long time and the ground was dry and sandy. Baldo sat on the bridge, digging his bare feet into the sand, feeling the cool particles escaping between his toes. He whistled, a toneless whistle with a curious trilling to it produced by placing the tongue against the lower teeth and then curving it up and down. The whistle excited the puppies, they ran to the boy as fast theri unsteady legs could carry them, barking choppy little barks.

http://www.scribd.com/doc/34536551/Morning-in-Nagrebcan-Manuel-E-Arguilla

Saturday, February 26, 2011

Gagamba

CHARACTERS:
1. The cripple, Tranquilino Penoy – otherwise known as Gagamba (spider) to the denizenz of Ermita – was one of those who survived the collapse of the Camarin building on Marcelo H. Del Pilar Street – the only building in Manila which totally wrecked. He is selling sweepstakes tickets. He looks like a two -legged spider, ball of a head, squat body, and long arms. He was born with short limp limbs no longer than a foot and even now that he was fifty; they were as useless as ever.
2. Didi Gamboa, the first owner of Camarin, would not have permitted Gagamba to be at the entrance for so long, selling sweepstakes tickets. Didi Gamboa is the madam of Camarin, migrated to the United States out of boredom with the lesbian debauchery provided by her establishment; she got her second cousin Fred Villa.
3. Aling Pacing brood of twelve. The vegetable vendor’s dullard husband had died. Aling Pacing is the mother of Gagamba.
4. Fred Villa is interested in the restaurant. He was a most auspicious choice. Not only was he family, he was also Camarin regular and personally knew most of the old clientele. When they learned that he was going to take over, they were relieved and at the same time pleased – they could trust him with their peccadilloes as well as their idiosyncrasies for Fred Villa had one quality they appreciated. He was discreet.
5. Don José Villa the father of Fred Villa.
6. Don Manuel the son of Don José Villa and the brother of Fred Villa
7. Jose Rizal the head waiter who looked like Jose Rizal was the only one in tuxedo.
8. Mars Floro he was the old customer and a good friend of Fred Villa.
9. Lina Reyes was barely eighteen. She came from a middle-class family in Pampanga, where her father was a small town doctor, her mother a schoolteacher. She is the youngest, was well on her way to finishing a nondescript course in the humanities at the state university. She was tall, with a pert nose and a face virginal in appearance. She was five feet six inches, almost as tall as Fred Villa, with such clear ivory skin that he drooled every time she undressed before him. Her breasts were not all that large and her height, thirty-four inches seemed almost small.
10. Namnama- Gagamba’s wife. She was adopted by Aling Pacing because she was an orphan back then. She did not look at the deformity of Gagamba and did not hesitate to marry the cripple.
11. Joe Patalinghug- A 22 year old man. He and his wife traveled from Dalaguete to Manila because of the fear that he will also be killed like his two brothers. Joe’s younger brother was killed; the reason why he and his wife went to Manila, knowing that he would probably be killed. He has a teenage wife whose name was Nancy, who was 6, months pregnant. Because of sudden-environment change and no one helped them; they ended up begging in the streets of Manila.
12. Pedro (Pete) Domingo- also known as Jose Rizal at Camarin. Although he is 50 years old, he is still youthful. He is the easygoing and voluble head waiter in Camarin. After several years of working in Camarin with Madam Gamboa and Sir Fred he already know by heart the favorite order of most of the costumers. He has a wife named Bebang who had a cancer and will die in nearly 2 months.
13. Sixto Carmelo- also known as Mabini, also a waiter of Camarin, a close friend of Rizal. He came from Tayug, Pangasinan and like Rizal, was Ilokano. He has no problems at all but his looks because he was the darkest and in senses the homeliest of the waiters in Camarin but he is the most popular waiter in Camarin because of his quick and honest answers.
14. Jim Denison- Son of Ruth Denison, who would be going to Asia for the first time, specifically to Philippines. But the other reason behind his brilliant mind is actually, he wanted to meet his half sister and the Filipino wife of his father Cresencia Reyes.
15. Emma Denison- Jim Denison’s half sister, daughter of Cresencia Reyes. She was always being protected by Cresencia her mom, specifically her virginity. Emma was always in the list of honored students in his high school and college years. More than of her intelligence, she was also very beautiful that she won the title of Miss Philippines.
16. Hiroki Sato- executive of Mitsui, who liked the Philippines best of all Southeast Asian Countries. He visited annually. He was wary in dealings with the Filipinos in the beginning what attract him most in returning the Philippines is actually the girls which his friend, Mars Floro, is partnering with him. He has one child.
17. Mars Floro- Close friend of Hiroki Sato, who has as well one child like his friend. But what his friend doesn’t know about him is that he has a dozen of children with different women.
18. Eric Hariyan- he is a friend of Gaston Navato when they were taking up law in University of the Philippines. He is a student leader. With his friend, that led those Demos against Marcos regime. When they were released for Marcos got irritated with them and put them in jail, he got a fellowship to Yale. Eric Hariyan is brighter than his companion, was in more modest circumstances. He is parenting six children. He was famous for his intelligence.
19. Gaston Navato- also known as Gasty, he was with his friend in University of the Philippines and in prison. But when they were released he stayed on, took the bar and continued his human rights campaign against the regime. He was middle class. Eric and him remained friends.
20. Rudy Golangco- Marco’s closest crony. He had gone into exile when the dictator was deposed. And now he was out of power and only way he could get back all the wealth that been taken from him was to acquire political clout himself.
21. Eduardo Dantes- is a business man who retired from his active life for he was already old and weak, actually in the age of 80. He had left the management of his publishing empire to his two sons. He always dresses elegantly. In his age he could still walk sprightly, with no need for a nurse the way other ancients move abort a nurse always in tow. He hates Japanese a lot.
22. Senator Reyes- wheeled senator for he is having some medical tests. HE is eighty years old as Eduardo Dantes. He is also retired from his janges life. His vast property were divided among his heirs but was assured a hefty income in his last days from his investments and stocks.
23. Dolf Contreras- was not a regular Camarin costumer. He had a very successful real estate business which he had inherited from his father whom he has paid his grate attention. He is now in his forty. He has a wife whose name was Elisa. But before her, he had a lot of affairs with different women, mutually and sexually.
24. Elisa- Dolf Contreras’s wife. A patient woman who bears all the things that Dolf throws to her. She is working before in Camarin, where Dolf actually met her. Even though her patience was long, she still got fed up with what Dolf was doing to her. She went a far from Dolf and ended up being a nun.
25. Tony Picazo- is a son of an honest politician. He visited his former teacher, Fr.dela Terra. He is a young man who is losing hope for his own country, Philippines. He is planning to migrate to other country and leave his own. He is earning a lot.
26. Fr. Dela Terra- old priest, who is actually considered to be a missionary. He is a Spanish priest who came from China before getting in the Philippines. He lived almost half of his life in the Philippines, to be specific 30 years of his life on earth. And because of this he really doesn’t want to go back to the Seedbed of his life, in Spain. And he believes in the capacity of the young people.
27. Major Solomon (Sol) Flor- Philippine Military Class ’72. He is a senior aide to Major General Calixto (Cal) Primo and general’s confidante, he lives a very simple life compare to his co-majors. Actually just renting an apartment in Cubao. He is living with his wife and children.
28. Colonel Simeon Flores- an elegant and dishonest colonel who is a close friend of his opposite Major Sol. He is tempting and influencing Major Sol to do something which in one click will make him a millionaire.
SETTING:
The story happened on July 15, 1990, Sunday at around one pm, a killer earthquake – the strongest recorded in the Philippine history – struck and for four minutes of apocalyptic turbulence, Central Luzon including Manila was submerged in a wave of panic. Farther to the north of the capital, where the epicenter was recorded as exceeding intensity 8 on the Richter scale, the landscape was changed as mountainsides crumbled and the earth cracked. The story was ended at the Camarin building on Marcelo H. Del Pilar Street – the only building in Manila which totally wrecked.
PLOT
The date of the mid July 1990, the earthquake happened and so many people died in the natural disaster, rich, beggars, old, and all kind of creatures are being suffered because this earthquake is the strongest recorded in the Philippine history. Gagamba a sweepstakes’ vendor located in the Ermita restaurant also known as Camarin. Gagamba is not a beggar nevertheless he had a casualties and defects in his body. He was born with short limb that why he always stays in his cart to move and work to have food every day. All of the costumers are being known by gagamba and their stories, gagamba told the story all costumers og camarin restaurant. The first one is a landlord, Fred Villa.
The big boss of Camarin because madam Didi was migrated in the United States and Fred was being appointed to take charge of the business. His girls are well selected to work in the Camarin, All of the women in the Camarin would be tested first by Fred and one of them is Lina an eighteen year old girl from Pampanga. She was beautiful not taller but in the average height. Her family is in the middle class but her studies not so well supported by family that why she found a job like this.
There are costumer, Mars Floro who waited to her but Fred Villa where tested her first. The next character was a Cebuano; Joe Patalinhug arrived on November in 1989. In the first day in manila they are slept in a culvert intended to the bridge construction site in Tondo Manila. After a month’s they know that there’s a people from Cebu was staying in the squatters area in Paranaque that Joe’s family can live. They life is worst than their life in Cebu before because they have only a little rice and some salted oyster mussel. He live his wife in Tondo and went to Paranaque alone to have a better life and find a job that suits his capacity.
The next character was apparent and a regular costumer of Camarin. He is Pedro (pete) Domingo, he is youthful and still wavy hair in place and lived at the squatter area close to the Rizal Memorial stadium. The place was once swum, and being criticized by other people, Although Rizal and his children lived in squatters surroundings. Rizal had discovered his wife had a cancer, two months to live. His children do not know what to do and Rizal makes all way to cure and extend the life of his wife. He tried so many faith healers one of those was the faith healer of former president Marcos. He tried going to Quipo and completing the nine days on novena and to the Baclaran. He wishes to God his wife would be spared not to death because all men die, but the pain that she was now suffering. Eric hariyan and Gaston was best friend in university of the Philippines.
`While Eric is joining in the Law firm of lastog, Cacab and Rawet. One of the biggest law firms in the county. They are jailed in camp Crame because they oppose to government of President Marcos. They have experienced together nevertheless they have so many differences they were stay as best friend, While Eric invited him to meet Rudy Golangco, perhaps Marco’s closest crony. While Marcos dictatorship change the ownership the majority stock went to Rudy Golangco. Lastog want to meet him because e want to interrogate asked at so many issues before about him. First he research and finding all the information about him and use his knowledge as a lawyer and give so many question hat Rudy cannot be known.

There are com http://gomezjames.blogspot.com/2009/12/gagamba-by-f-sionil-jose.html

Friday, February 25, 2011

Maynila 1898

Labanan sa Look ng Maynila (1898)
Ang Labanan sa Look ng Maynila ay pagsiklab ng digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at Espanya ay nag-udyok sa Estados Unidos na sakupin ang Pilipinas. Ipinakita ng mga Amerikano ang kapangyarihang militar nito nang lusubin ng kanilang hukbong pandagat ang hukbo ng mga Español sa Look ng Maynila noong Mayo 1, 1898. Walang nagawa ang mga Espanyol kundi isuko ang Pilipinas sa mga Amerikano. Upang hindi malagay sa kahihiyan ang Spain, nakipagkasundo ang Estados Unidos na magkaroon ng kunwa-kunwariang labanan sa Maynila. Isinagawa ito noong Agosto 13, 1898. Inakala ng hukbo ni Aguinaldo na magkakaroon ng tunay na paglusob ang mga Amerikano laban sa mga Español kaya nag-alok siya ng tulong militar ngunit hindi ito tinanggap ng mga Amerikano. Sa pamamagitan ng kunwa-kunwariang labanang ito, ipinakita ng mga Espanyol na lumaban ang mga hukbo nito sa abot ng kanilang makakaya at hanggang sa huling sandali.

Ambon,Ulan, Baha

Ambon,Ulan, Baha By: Frank Rivera
AMBON ULAN BAHA” is a two-hour ethno-rock modern zarzuela that showcases twenty original musical scores inspired by kundiman, balitaw, ethnic and modern musical trends with choreography based on ethnic, folk/traditional and creative dances


An original production of the celebrated Mindanao State University –Sining Kambayoka ( founded by Theater Artist Frank G. Rivera ) in 1978, “ Ambom…” was remounted by Teatro Metropolitano through NCCA Grant in 1992, also at the helm of Rivera.
This long –time running musical which predicted the Ormoc tragedy in 1991, highlights environmental concerns and focuses on the preservation of Philippine forests. It also deals heavily on Filipino values, the importance of education, religion, family and youth. It also carries relevant commentaries on socio-economic and political issues of the times. It aims to educate its audiences especially the youth about issues of urgent and national importance To – date, ARNAI’s “ Ambon, Ulan, Baha” has been sponsored by several organizations and institutions and has seen more than 500 performances. The zarzuela’s success in depicting the Filipino lives after almost three decades after it was first staged, proved its timelessness and its relevance to the evolutions of Philippine Theater.
Its music, inspired by folk/traditional songs like balitaw and kundiman, formerly considered provincial “ bakya “ , and unsophisticated as compared to “mainstream” of legitimate theater, proved to be good venue for improvisation and fusion, thus exploring and experimenting for new forms.
Its dances: a fusion of folk/traditional, modern and creative movements showcase creative interpretation of the play’s songs and scene.

Gahasa

Gahasa by Joi Barrios
Ihanda ang mga ebidensya

Eksibit blg.1: baril
o kahit na anong sandata
patunay ng pagbabanta

Eksibit blg.2: panti na may mantsa
patunay ng kabirhenan ng dalaga

Eksibit blg.3: sertipikasyon ng doktor
Patunay na--
a: sapilitan
b: lubusan
ang pagpasok ng ari

Eksibit blg.4: sertipikasyon ng pagkatao
patunay ng hindi pagiging puta

Ipasok sa hukuman ang nasasakdal
Iharap sa hukuman ang nagsasakdal
Simulan ang panggagahasa
upbreadings.blogspot.com/2010/07/gahasa-by-joi-barrios.html

The Way We Live

THE WAY WE LIVE
Danton Remoto

Bang the drum, baby,
let us roll tremors
of sound to wake
the Lord God of motion
sleeping under the skin.

Of choosing what to wear
this Saturday night:
cool, sexy black
or simply fuck-me red?
Should I gel my hair
or let it fall like water?

Of sitting on the sad
and beautiful face of James Dean
while listening to reggae
at Blue Café.

Of chatting with friends
at The Library
while Allan Shimmers
with his sequins and wit.

Of listening to stories at Cine Café:
the first eye-contact,
conversations glowing
in the night,
lips and fingers touching,
groping for each other’s loneliness.

Of driving home
under the flyover’s dark wings
(a blackout once again plunges
the city to darkness)

Summer’s thunder
lighting up the sky
oh heat thick
as desire

Then suddenly the rain:
finally falling,
falling everywhere:
to let go, then,
to let go and to move on,
this is the way it seems
to be. Bang the drum, baby.
www.seasite.niu.edu/.../The_WAY_WE_LIVE.htm - Estados Unidos
Pagninilay-nilay;

Bulag, Pipi at Bingi

Bulag, Pipi At Bingi
Madilim ang 'yong paligid, hating-gabing walang hanggan
Anyo at kulay ng mundo sa'yoy pinagkaitan
Huwag mabahala, kaibigan, isinilang ka mang ganyan
Isang bulag sa kamunduhan, ligtas ka sa kasalanan

[Chorus]
Di nalalayo sa'yo ang tunay na mundo
Marami sa ami'y nabubuhay mang tulad mo
'Di makita, 'di marinig, minsa'y nauutal
Patungo sa hinahangan na buhay na banal

Ibigin mo mang umawit, hindi mo makuhang gawin
Sigaw ng puso't damdamin wala sa'yong pumapansin
Sampung daliri, kaibigan, d'yan ka nila pakikinggan

[ From: http://www.metrolyrics.com/bulag-pipi-at-bingi-lyrics-yeng-constantino.html ]

Pipi ka man nang isinilang, dakila ka sa sinuman

(Repeat Chorus)

Ano sa'yo ang musika, sa'yo ba'y mahalaga
Matahimik mong paligid, awitan ay 'di madinig
Mapala ka, o kaibigan, napakaingay ng mundo
Sa isang binging katulad mo, walang daing, walang gulo

(Repeat Chorus 2x)
videokeman.com/.../bulag-pipi-at-bingi-freddie-aguilar/

Saturday, February 19, 2011

Sino Ang Baliw

Ang natutuwang baliw yaman ay pinagyabang
Dahil ari niya raw ang araw pati ang buwan
May isang sa yaman ay salapi ang hinihigan
Ngunit ang gintong baul panay kasalanan ang laman

Sinasambit ng baliw awit na walang laman
Ulo mo'y maiiling tatawagin mong hangal
May isang hindi baliw, iba ang awit na alam
Buong araw kung magdasal, sinungaling rin naman

Sinong dakila
Sino ang tunay na baliw
Sinong mapalad
Sinong tumatawag ng habag
Yaon bang sinilang na ang pag-iisip ay kapos

Ang kanyang tanging suot ay sira-sirang damit
Na nakikiramay sa isip niyang punit-punit
May binatang ang gayak panay diyamante at hiyas
Ngunit oras maghubad kulay ahas ang balat

Sinong dakila
Sino ang tunay na baliw
Sinong mapalad
Sinong tumatawag ng habag
Yaon bang sinilang na ang pag-iisip ay kapos

Ooh.....Ahh.......

Sa kanyang kilos at galaw tayo ay naaaliw
Sa ating mga mata isa lamang siyang baliw
Ngunit kung tayo ay hahatulang sabay
Sa mata ng Maykapal, siya'y higit na banal

Sinong dakila
Sino ang tunay na baliw
Sinong mapalad
Sinong tumatawag ng habag
Yaon bang sinilang na ang pag-iisip ay kapos

Kaya't sino, sino, sino nga
Sino nga ba
Sino nga ba
Sino nga ba ang tunay na baliw

http://www.allthelyrics.com/lyrics/kuh_ledesma/sino_ang_baliw-lyrics-1195981.htm

The colonization Contribution in our life.

The Colonization Contribution in our life.
The colonization made a great impact on the Filipinos life. Hows a certain life change because of colonization. They help us in so many ways that we, even benefits from it. Life in that time, during the colonization is not that easy. Some say it might be the reason why some of us had a life like this. But whatever the result is what really matters is that we must adapt on the changes and learn to accept what really happened.Struggles and difficulties we've experienced make us strong. It shaped us to be more courageous and strong to face the problems that we had encountered and we will be going to encounter soon. Let just have faith in God and be very grateful in him. And most of all, believe and have a faith and trust in our self.

What are the things that they have contributed on us?.or are there some?Yes, there are some, and almost all of us benefits from it. Americans colonize us, and they have something that was taught to us that until now we practically applied. It's the Education, the American introduced the education in our country to make us a better man. Writing, reading and many more. We learn to appreciate things.Americans gave the Filipinos what has long been denied them by the Spaniards, hence Filipinos were quite thankful of what was seemingly an altruistic gift. Little did we all know it was the fastest way we would be subjugated, down to our knees. With the English language, snooping on national secrets was fast, with English being the medium in the press, in all other media, in educational system and government records, and so was insinuating the policies they want our government to follow, rather easy. Even though they colonize our country, still we must be thankful on what they have been contributed and indeed help us in so many ways.Education is the key to our success and the reason why we have studied literature.

The Spaniards colonizers denied the education to the Filipino. In there we learn to appreciated and created the different kind of literature that shaped us to become better and sufficient person. In the colonization, Filipino's was able to create different forms of literature and that was their writing, that most of us was able to connect their life on it and learn some lesson on it as well.The colonization helped us in so many ways, in a sense that it enable us to become more precise in our way of thinking and strengthens our faith in God.Taught us to became brave.Enable one self to became more courageous and be confident in every situation that we were about to face. It broaden our thought , to think of many possible ways of living and survival. To become wise and enable us to fight for all the trials that will come in our life. It make us realize the importance of one thing and able to accept it in a way that it must be accepted. Learn many things and understand any ideas and situation that we must to and gain self confidence and respect in our self as well. As the quotation stated that "No Man is an Island, therefore we should not loose our hope and continue the things that our Heroes had started, and learn to appreciate the literature and value their works.

Sunday, February 6, 2011

The Small Key ( Paz M. Latorena )

The Small Key ( Paz M. Latorena )
It was very warm. The sun, up above a sky that was blue and tremendous and beckoning to birds ever on the wing, shone bright as if determined to scorch everything under heaven, even the low, square nipa house that stood in an unashamed relief against the gray-green haze of grass and leaves.

It was lonely dwelling located far from its neighbors, which were huddled close to one another as if for mutual comfort. It was flanked on both sides by tall, slender bamboo tree which rustled plaintively under a gentle wind.

On the porch a woman past her early twenties stood regarding the scene before her with eyes made incurious by its familiarity. All around her the land stretched endlessly, it seemed, and vanished into the distance. There were dark, newly plowed furrows where in due time timorous seedling would give rise to sturdy stalks and golden grain, to a rippling yellow sea in the wind and sun during harvest time. Promise of plenty and reward for hard toil! With a sigh of discontent, however, the woman turned and entered a small dining room where a man sat over a belated a midday meal.

Pedro Buhay, a prosperous farmer, looked up from his plate and smiled at his wife as she stood framed by the doorway, the sunlight glinting on her dark hair, which was drawn back, without relenting wave, from a rather prominent and austere brow.

“Where are the shirts I ironed yesterday?” she asked as she approached the table.

“In my trunk, I think,” he answered.

“Some of them need darning,” and observing the empty plate, she added, “do you want some more rice?”

“No,” hastily, “I am in a burry to get back. We must finish plowing the south field today because tomorrow is Sunday.”

Pedro pushed the chair back and stood up. Soledad began to pile the dirty dishes one on top of the other.

“Here is the key to my trunk.” From the pocket of his khaki coat he pulled a string of non descript red which held together a big shiny key and another small, rather rusty looking one.

With deliberate care he untied the knot and, detaching the big key, dropped the small one back into his pocket. She watched him fixedly as he did this. The smile left her face and a strange look came into her eyes as she took the big key from him without a word. Together they left the dining room.

Out of the porch he put an arm around her shoulders and peered into her shadowed face.

“You look pale and tired,” he remarked softly. “What have you been doing all morning?”

“Nothing,” she said listlessly. “But the heat gives me a headache.”

“Then lie down and try to sleep while I am gone.” For a moment they looked deep into each other’s eyes.

“It is really warm,” he continued. “I think I will take off my coat.”

He removed the garment absent mindedly and handed it to her. The stairs creaked under his weight as he went down.

“Choleng,” he turned his head as he opened the gate, “I shall pass by Tia Maria’s house and tell her to come. I may not return before dark.”

Soledad nodded. Her eyes followed her husband down the road, noting the fine set of his head and shoulders, the case of his stride. A strange ache rose in her throat.

She looked at the coat he had handed to her. It exuded a faint smell of his favorite cigars, one of which he invariably smoked, after the day’s work, on his way home from the fields. Mechanically, she began to fold the garment.

As she was doing so, s small object fell from the floor with a dull, metallic sound. Soledad stooped down to pick it up. It was the small key! She stared at it in her palm as if she had never seen it before. Her mouth was tightly drawn and for a while she looked almost old.

She passed into the small bedroom and tossed the coat carelessly on the back of a chair. She opened the window and the early afternoon sunshine flooded in. On a mat spread on the bamboo floor were some newly washed garments.

She began to fold them one by one in feverish haste, as if seeking in the task of the moment in refuge from painful thoughts. But her eyes moved restlessly around the room until they rested almost furtively on a small trunk that was half concealed by a rolled mat in a dark corner.

It was a small old trunk, without anything on the outside that might arouse one’s curiosity. But it held the things she had come to hate with unreasoning violence, the things that were causing her so much unnecessary anguish and pain and threatened to destroy all that was most beautiful between her and her husband!

Soledad came across a torn garment. She threaded a needle, but after a few uneven stitches she pricked her finger and a crimson drop stained the white garment. Then she saw she had been mending on the wrong side.

“What is the matter with me?” she asked herself aloud as she pulled the thread with nervous and impatient fingers.

What did it matter if her husband chose to keep the clothes of his first wife?

“She is dead anyhow. She is dead,” she repeated to herself over and over again.

The sound of her own voice calmed her. She tried to thread the needle once more. But she could not, not for the tears had come unbidden and completely blinded her.

“My God,” she cried with a sob, “make me forget Indo’s face as he put the small key back into his pocket.”

She brushed her tears with the sleeves of her camisa and abruptly stood up. The heat was stifling, and the silence in the house was beginning to be unendurable.

She looked out of the window. She wondered what was keeping Tia Maria. Perhaps Pedro had forgotten to pass by her house in his hurry. She could picture him out there in the south field gazing far and wide at the newly plowed land with no thought in his mind but of work, work. For to the people of the barrio whose patron saint, San Isidro Labrador, smiled on them with benign eyes from his crude altar in the little chapel up the hill, this season was a prolonged hour during which they were blind and dead to everything but the demands of the land.

During the next half hour Soledad wandered in and out of the rooms in effort to seek escape from her own thoughts and to fight down an overpowering impulse. If Tia Maria would only come and talk to her to divert her thoughts to other channels!

But the expression on her husband’s face as he put the small key back into his pocket kept torturing her like a nightmare, goading beyond endurance. Then, with all resistance to the impulse gone, she was kneeling before the small trunk. With the long drawn breath she inserted the small key. There was an unpleasant metallic sound, for the key had not been used for a long time and it was rusty.

That evening Pedro Buhay hurried home with the usual cigar dangling from his mouth, pleased with himself and the tenants because the work in the south field had been finished. Tia Maria met him at the gate and told him that Soledad was in bed with a fever.

“I shall go to town and bring Doctor Santos,” he decided, his cool hand on his wife’s brow.

Soledad opened her eyes.

“Don’t, Indo,” she begged with a vague terror in her eyes which he took for anxiety for him because the town was pretty far and the road was dark and deserted by that hour of the night. “I shall be alright tomorrow.”

Pedro returned an hour later, very tired and very worried. The doctor was not at home but his wife had promised to give him Pedro’s message as soon as he came in.

Tia Maria decide to remain for the night. But it was Pedro who stayed up to watch the sick woman. He was puzzled and worried – more than he cared to admit it. It was true that Soledad did not looked very well early that afternoon. Yet, he thought, the fever was rather sudden. He was afraid it might be a symptom of a serious illness.

Soledad was restless the whole night. She tossed from one side to another, but toward morning she fell into some sort of troubled sleep. Pedro then lay down to snatch a few winks.

He woke up to find the soft morning sunshine streaming through the half-open window. He got up without making any noise. His wife was still asleep and now breathing evenly. A sudden rush of tenderness came over him at the sight of her – so slight, so frail.

Tia Maria was nowhere to be seen, but that did not bother him, for it was Sunday and the work in the south field was finished. However, he missed the pleasant aroma which came from the kitchen every time he had awakened early in the morning.

The kitchen was neat but cheerless, and an immediate search for wood brought no results. So shouldering an ax, Pedro descended the rickety stairs that led to the backyard.

The morning was clear and the breeze soft and cool. Pedro took in a deep breath of air. It was good – it smelt of trees, of the ricefields, of the land he loved.

He found a pile of logs under the young mango tree near the house and began to chop. He swung the ax with rapid clean sweeps, enjoying the feel of the smooth wooden handle in his palms.

As he stopped for a while to mop his brow, his eyes caught the remnants of a smudge that had been built in the backyard.

“Ah!” he muttered to himself. “She swept the yard yesterday after I left her. That, coupled with the heat, must have given her a headache and then the fever.”

The morning breeze stirred the ashes and a piece of white cloth fluttered into view.

Pedro dropped his ax. It was a half-burn panuelo. Somebody had been burning clothes. He examined the slightly ruined garment closely. A puzzled expression came into his eyes. First it was doubt groping for truth, then amazement, and finally agonized incredulity passed across his face. He almost ran back to the house. In three strides he was upstairs. He found his coat hanging from the back of a chair.

Cautiously he entered the room. The heavy breathing of his wife told him that she was still asleep. As he stood by the small trunk, a vague distaste to open it assailed to him. Surely he must be mistaken. She could not have done it, she could not have been that… that foolish.

Resolutely he opened the trunk. It was empty.

It was nearly noon when the doctor arrived. He felt Soledad’s pulse and asked question which she answered in monosyllables. Pedro stood by listening to the whole procedure with an inscrutable expression on his face. He had the same expression when the doctor told him that nothing was really wrong with his wife although she seemed to be worried about something. The physician merely prescribed a day of complete rest.

Pedro lingered on the porch after the doctor left. He was trying not to be angry with his wife. He hoped it would be just an interlude that could be recalled without bitterness. She would explain sooner or later, she would be repentant, perhaps she would even listen and eventually forgive her, for she was young and he loved her. But somehow he knew that this incident would always remain a shadow in their lives.

http://wiki.answers.com/Q/Small_key_by_paz_latorena

The Happy Hoi PoLLoi By: kerima Polotan Tuvera

The Happy Hoi PoLLoi By: kerima Polotan Tuvera
The Happy Hoi Polloi:

“In the Luneta, all colors blend ‚ the brown and the white and yellow of people; the green and blue and red of shrubs. Towards the sea, the great sward stretches, and the globes of light hang like huge pearls, are caught in the waters of the lake. People flow by, stop and eddy, break and whirl again. Across the pond, a band plays; a balloon breaks loose from some child’s grasp and floats towards an early star. Here, the land lies flat and green, broken only by stone; there, it rises in a series of small hills that hide the curving tips of a pagoda. The doves come, cooing and beating their wings around a man, dressed in a tiger’s suit, and giving away candy. The lovers try not to be conspicuous. A family spreads the contents of a bag — kropeck, juice, biscuits. One mother lies on a mat, unashamedly nursing her baby. On other mats, men and their wives, kicking their heels at the sky. The park guards watch when they can but soon grow weary and give up. The sky is like a canvas washed clean, gray along the edges, and you think, looking over the heads around you, how distant the heat of living is — tonight’s dishes, tomorrow’s bundy clock. Joy is a fitful moment, but better that than nothing.”

http://krizzadiwa.blogspot.com/2011/01/happy-hoi-polloi-by-kerima-polotan.html

Indrapatra and Sulayman

Indarapatra and Sulayman
this epic was all about the fight of King Indarapatra's brother Sulayman,to the monsters. And this is the except of the epic:
A long, long time ago, Mindanao was covered with water, and the sea cover all the lowlands so that nothing could be seen but the mountains jutting from it. There were many people living in the country and all the highlands were dotted with villages and settlements. For many years the people prospered, living in peace and contentment. Suddenly there appeared in the land four horrible monsters which, in short time has devoured every human being they could find.
Kurita, a terrible creature with many limbs, lived partly on the land and partly on sea, but its favorite haunt was the mountain where the rattan palm grew; and here it brought utter destruction on every living thing. The second monster, Tarabusaw, an ugly creature in the form of a man, lived on Mt. Matutum, and far and wide from that place he devoured the people, laying waste the land. The third, an enormous bird called Pah, was so large that, when on the wing, it covered the sun and brought darkness to the earth. Its egg was as large as a house. Mt. Bita was its haunt; and there the only people who escaped its voracity were those who hid in the mountain caves. The fourth monster was also a dreadful bird, having seven heads and the power to see in all directions at the same time. Mt. Gurayan was its home and like the others, it wrought havoc to its region.
So great was the death and destruction caused by these terrible creatures that at length, the news spread even to the most distant lands - and all nations grieved to hear the sad fate of Mindanao.
Now far across the sea, in the land of the golden sunset, was a city so great that to look at its many people would injure the eyes of men. When tidings of these great disasters reached this distant city, the heart of King Indarapatra was filled with compassion, and he called his brother, Sulayman, and begged hem to save the land of Mindanao from the monsters.
Sulayman listened to the story and as heard it, was moved with pity. "I will go", zeal and enthusiasm adding to his strength, "and the land shall be avenged," said he.
King Indarapatra, proud of his brother's courage, gave him a ring and a sword as he wished him success and safety. Then he placed a young sapling by his window and said to Sulayman "By this tree I shall know your fate from the hour you depart from here, for if you live, it will live; but if you die, it will die also."
So Sulayman departed for Mindanao, and he neither waded nor used a boat, but went through the air and landed on the mountain where the rattan grew. There he stood on the summit and gazed about on all sides. He looked on the land and the villages, but he could see no living thing. And he was very sorrowful and cried out: "Alas, how pitiful and dreadful is this devastation."
No sooner had Sulayman uttered those words than the whole mountain began to move and then shook. Suddenly out of the ground came the horrible creature Kurita. It sprng at the man and sank its claws at his flesh. But, Sulayman knowing at once that this was the scourge of the land, drew his sword and cut Kurita to pieces.
Encourage by his first success, Sulayman went on to Mt. Matutum, where conditions were even worse. As he stood on the heights viewing the great devastation, there was a noise in the forest and a movement in the trees. With a loud yell, Tarabusaw forth leaped. For the moment they looked at each other, neither showing any sign of fear. Then Tarabusaw used all his powers to try to devour Sulayman, who fought back. For a long time, the battle continued, until at last, the monster fell exhausted to the ground and Sulayman killed him with his sword.
The nest place visited by Sulayman was Mt. Bita. Here havoc was present everywhere, and though he passed by many homes, he saw that not a single soul was left. As he walked, sudden darkness fell over the land, startling him. As he looked toward the sky he beheaded a great bird that swooped upon him. Immediately he struck, and the bird fell dead at his feet; but the wing fell on Sulayman and he was crushed.
Now at this very time King Indarapatra was sitting at his window, and looking out he saw the little tree wither and dry up.
"Alas!" he cried, "my brother is dead" and he wept bitterly.
Then although he was very sad, he was filled with a desire for revenge. Putting on his sword and belt, he started for Mindanao, in search for his brother.
He, too, traveled through the air with great speed until he came to the mountain where the rattan grew. There he looked about, awed at the great destruction, and when she saw the bones of Kurita he knew that his brother had been there. He went on till he came to Matutum, and when he saw the bones of Tarabusaw, he knew that this, too, was the work of Sulayman.
Still searching for his brother, he arrived at Mt. Bita, where the dead bird lay on the ground, and when he lifted the severed wing he beheld the bones of Sulayman with his sword biy his side. His grief now so overwhelmed Indarapatra that he wept for some time. Upon looking up, he beheld a small jar of water by his side. This, he knew had been sent from the heaven, and he poured the water over the bones, and Sulayman, came to life again. They greeted each other and talked animatedly for great length of time. Sulayman declared that he had not been dead but asleep, and their hearts were full of joy.
After some time Sulayman returned his distant home, but Indarapatra continued his journey to Mt. Gurayan where killed the dreadful bird with the seven heads. After these monsters had all been killed, peace and safety had been restored to the land: Indarapatra began searching everywhere to see if some of the people who hid in the earth were still alive.
One day, in the course of his search, he caught sight of a beautiful woman at a distance. When he hastened toward her she disappeared through a hole in the ground where she stood. Disappointed and tried, he sat down on a rock to rest when, looking about, he saw near him a pot uncooked rice with a big fire on the ground in front of it. This revived him and he proceeded to cook the rice. As he did so, however, he heard someone laugh near by, and turning he beheld an old woman watching him. As he greeted her, she drew near and talked to him while he ate the rice.
Of all the people in the land, the woman told him, only few were left, and they hid in a cave in the ground from whence they never ventured to come out. As for herself and her old husband, she went on, they had hidden in a hollow tree, and this they had never dared to leave until Sulayman killed the voracious bird Pah.
At Indarapatra's request, the old woman led him to one such cave. There he met the headmen with his family and some people. They all gathered about the stranger, asking many questions, for this was the first time they had heard about the death of the monsters. When they found out what Indarapatra had done for them, the headman gave his daughter to him in marriage, and she proved to be beautiful girl whom Indarapatra had seen at the mouth of the cave.
Then the people all came out of their hiding places and returned to their homes where they lived in peace and happiness. And the sea withdrew from the land and gave the lowlands to the people

http://kapitbisig.com/philippines/tagalog-version-indarapatra-sulayman-epikong-mindanao.605

RegLa sa BuwaN ng hunYo (R. MabangLo)

RegLa sa BuwaN ng hunYo (R. MabangLo)
Pagbigyan ang pwersang ito:
lakas na umaahon sa sinapupunan,
init na sumusubo, dumadaloy, umiigkas,
kusang lumalaya't lumalayaw
kahit na sinusupil,
dumadanak at bumabakas
hatdan man ng hilahil.

Pagbigyan ang pwersang ito--
ito:
kabuuan ng lahat kong pagkatao,
kabuuan ng kaibhan ko't pagkakatulad
sa lahat ng tao,
kabuuan ng naimpok kong alaala't
ginagastang kasalukuyan
kabuuan ng kinabukasang isinasanla
sa kalendaryo.

Pagbigyan ang pwersang ito--
hayaang magmapa sa talaan
ng utang ko't pautang,
hayaang maglimbag ng sagutin ko't
pananagutan:
sa sarili, sa angkan at sa lipunan:
hayaang magbadya
ng karaingan ko't pangangailangan,
ngayon,
habang nilalason ng maraming kabaro
ang itlog at semilya
at binubulok naman ng iba
sa sansupot na goma
ang bunga ng pag-ibig at pagtatalik.
Ay, anong kilusan, martsa't litanya
upang mapuksa ang sanggol
nang buong laya?
Ilang liblib na klinika, basurahan at
kubeta
ang pag-iimbakan ng kapusuka't sala?
Kahit ang ampunang nagbobodega
ng pananagutang itinatwa
may sumbat ng kalikasang
di matatakasan.

Pagbigyan ang pwersang ito--
ismiran ang humuhugot na kirot,
batahin ang hagupit
habang tinatanggap, tinatanggap
ang katuturang
pumapaso sa pagtigmak.

Ito ang pagtagay sa Hunyo
sa kalis ko--
nobya,
asawa,
kerida,
o kahit ng bayarang tagapagpaligaya:
ito ang testamento, ang kontrata, ang
sumpa:
ito ang saligan,
ang kahulugan at kahungkagan
ng buhay at pag-iral.
Pagbigyan,
ito,
ang agos ng madlang pagsulong--
hininga ng pag-asa
ang namimilapil dito.

http://www2.hawaii.edu/~mabanglo/about.htm

Ang mga KAGILA-GILALAS na PAKIKIPAGSAPALARAN ni JUAN dela CRUZ

Ang mga KAGILA-GILALAS na
PAKIKIPAGSAPALARAN ni JUAN dela CRUZ
ni Jose F. Lacaba

Isang gabing madilim
puno ng pangambang sumakay sa bus
si Juan de la Cruz
pusturang-pustura
kahit walang laman ang bulsa
BAWAL MANIGARILYO BOSS
sabi ng konduktora
at minura
si Juan de la Cruz.

Pusturang-pustura
kahit walang laman ang bulsa
nilakad ni Juan de la Cruz
ang buong Avenida
BAWAL PUMARADA
sabi ng kalsada
BAWAL UMIHI DITO
sabi ng bakod
kaya napagod
si Juan de la Cruz.

Nang abutan ng gutom
si Juan de la Cruz
tumapat sa Ma Mon Luk
inamoy ang mami siopao lumpia pansit
hanggang sa mabusog.
Nagdaan sa Sine Dalisay
Tinitigan ang retrato ni Chichay
PASSES NOT HONORED TODAY
sabi ng takilyera
tawa nang tawa.

Dumalaw sa Konggreso
si Juan de la Cruz
MAG-INGAT SA ASO
sabi ng diputado
Nagtuloy sa Malakanyang
wala naming dalang kamanyang
KEEP OFF THE GRASS
sabi ng hardinero
sabi ng sundalo
kay Juan de la Cruz.
Nang dapuan ng libog
si Juan de la Cruz
namasyal sa Culiculi
at nahulog sa pusali
parang espadang bali-bali
YOUR CREDIT IS GOOD BUT WE NEED CASH
sabi ng bugaw
sabay higop ng sabaw.

Pusturang-pustura
Kahit walang laman ang bulsa
naglibot sa Dewey
si Juan de la Cruz
PAN-AM BAYSIDE SAVOY THEY SATISFY
sabi ng neon.
Humikab ang dagat na parang leon
masarap sanang tumalon pero
BAWAL MAGTAPON NG BASURA
sabi ng alon.

Nagbalik sa Quiapo
si Juan de la Cruz
at medyo kinakabahan
pumasok sa simbahan
IN GOD WE TRUST
sabi ng Obispo
ALL OTHERS PAY CASH.

Nang wala nang malunok
si Juan de la Cruz
dala-dala'y gulok
gula-gulanit na ang damit
wala pa ring laman ang bulsa
umakyat
sa Arayat
ang namayat
na si Juan de la Cruz.
WANTED DEAD OR ALIVE
sabi ng PC
at sinisi
ang walanghiyang kabataan
kung bakit sinulsulan
ang isang tahimik na mamamayan
na tulad ni Juan de la Cruz

http://upreplib.tripod.com/kagilagilalas.htm

Gabi ng iSang piYon (Lamberto E. Antonio)

Gabi ng iSang piYon (Lamberto E. Antonio)


Paano ka makakatulog?
Iniwan man ng mga palad mo ang pala,
Martilyo, tubo’t kawad at iba pang kasangkapan,
Alas-singko’y hindi naging hudyat upang
Umibis ang graba’t semento sa iyong hininga.
Sa karimlan mo nga lamang maaaring ihabilin
Ang kirot at silakbo ng iyong himaymay:
Mga lintos, galos, hiwa ng daliri braso’t utak
Kapag binabanig na ang kapirasong playwud,
Mga kusot o supot-semento sa ulilang
Sulok ng gusaling nakatirik.
Binabalisa ka ng paggawa —
(Hindi ka maidlip kahit sagad-buto ang pagod mo)
Dugo’t pawis pang lalangkap
Sa buhangin at sementong hinahalo na kalamnang
Itatapal mo sa bakal na mga tadyang:
Kalansay na nabubuong dambuhala mula
Sa pagdurugo mo bawat saglit; kapalit
Ang kitang di-maipantawid-gutom ng pamilya,
Pag-asam sa bagong kontrata at dalanging paos.
Paano ka matutulog kung sa bawat paghiga mo’y
Unti-unting nilalagom ng bubungang sakdal-tayog
Ang mga bituin? Maaari ka nga lamang
Mag-usisa sa dilim kung bakit di umiibis
Ang graba’t ‘semento sa iyong hininga...
Kung nabubuo sa guniguni mo maya’t maya
Na ikaw ay mistulang bahagi ng iskapold
Na kinabukasa’y babaklasin mo rin.

http://tagaloglang.com/Philippine-Literature/Tagalog-Poems/tula-sa-gabi-ng-isang-piyon.html

ANOTHER INVITATION TO THE POPE TO VISIT TONDO (EmManuel TorRes)

ANOTHER INVITATION TO THE POPE TO VISIT TONDO (EmManuel TorRes)
Next time your Holiness slums through our lives,
we will try to make our poverty exemplary.
The best is a typhoon month. It never fails
To find us, like charity, knocking on
all sides of the rough arrangements we thrive in.
Mud shall be plenty for the feet of the pious.

We will show uoi how we pull things together
from nowhere, life after life,
prosper with children, whom you love. To be sure,
we shall have more for you to love.

We will show you where the sun leaks on
our sleep,
on the dailiness of piece meals and wages
with their habit of slipping away
from fists that have holes for pockets.

We will show you our latest child with a sore
that never sleeps. When he cries,
the dogs of the afternoon bark without stopping,
and evening darkens early on the mats.

Stay for supper of turnips on our table
since 1946 swollen with the same hard tears.
The buntings over our one and only window
shall welcome a short breeze.

And lead prayers for the family that starves
and stays together. If we wear roasries round
our nexks
it is not because they never bruise our fingers,
(Pardon if we doze on a dream of Amen.)

But remember to remember to reward us
with something . . . more lush, greener than all
the lawns of memorial parks singing together.
Our eyes shall belss the liveliness of dollars.

Shed no tears, please, for the brown multitudes
who thicken on chance and feast on leftovers
as the burning garbage smuts the sky of Manila
pile after pile after pile.

Fear not. Now there are only surreal assassins
about who dream of your death in the shape
of a flowering kris.


http://www.oocities.com/phil_poetry/menu_poems04.html

Though you tell me not by Evangiline Guerero

Though YoU TeLL Me Not By: Evangeline Guerrero
Though You Tell Me Not
By: Evangeline Guerrero
Translated by: Alfredo S. Veloso

I know you love me, though you tell me not, I know you hold me captive for always In the strong nets of your life, Celestial thurible of a perennial dream.

Though you tell me not that without me You cannot live, My desire tells me ‘tis all true: That many sad flowers girdle your forehead If when depressed, you think of an Awakening.

What shall I tell you? I look at you… and I am silent. Well do you comprehend now my deep Silence. The star turned flower in the distant sky Contemplates its shadow on the waters Without fear.

Let my sorrow on your breast repose, Like a weary traveling dove. Beneath the tepid shade of the tranquil Orchard Let us the kind caress of peace enjoy.

May repose be a song, a serenade, While in the hour serene we baste The ripened dreams of past epochs That with effluvium fill our old souls.

Though you tell me not you think of me, That all of me in your heart you keep, Return to remembrance shall I and finding You, Though you tell me not I shall know that It is love!

http://www.angelfire.com/realm3/rmcsolidarity/link5.html#tell

The New Yorker in Tondo

"New Yorker in Tondo" is a classic Filipino Play by Marcelino Agana, Jr. It is a satire written in the 50's. It is a story about a girl named Kikay who goes to New York and fell in love with it. She acquires all the New Yorkish things - style, looks, language and manners. These things are very obvious when she arrives in the Philippines specifically in Tondo.

Aling Atang, mother of Kikay, has been carried away by her daughters way of living. She tries to converse with everybody in broken English.

Tony, childhood sweetheart of Kikay, decides to visit and catch things up with her friend. He is a simple guy who got secretly engaged with their other childhood friend, Nena.

Nena is a tomboyish type of girl. On her visit in Kikay's house, she finds her friend different and weird. She gets irritated and even imitates Kikay's ways.

Totoy, the Tondo "canto boy" is their other friend who is funny and has a secret love for Nenan which has only been revealded when the two females had a clash.

Near the end, the secret love of the characters in the story is revealded. And the two pairs end up in each other's arms. Kikay is back to her old self -- simple and kind. Most of all, the Filipino value learned by the protagonist which is "there is no place like home", is a lesson on love of country and its culture.

http://ajgv02ls.multiply.com/reviews/item/1

Friday, February 4, 2011

The world is an apple by A. Florentino

The world is an apple

Characters: -Mario
-Gloria
-Pablo

Narrator: Mario enters. sits down and buries his head in his hands. Gloria crosses to him and lay a hand on his shoulder.
Gloria: I know something is wrong. Mario, I can feel it. Tell me what it is
Mario: Gloria, I've lost my job
Gloria: Oh, no! How did you lose it? Mario! Have your sinful fingers brought you trouble again?
Mario: Now, now, Gloria Don't try to accuse me as they did. An apple! Yes, and they kicked me out for it for taking one single apple
Gloria: So that's what you get. . .
Mario: Could I guessed they would do that for one apple? When there were millions of them? We were hauling them to the warehouse. I saw one roll out of a broken crate. It was that big. Suddenly, I found myself putting it in my lunch bag. Do you remember that day I took our little girl out for a walk? On our way home we passed a grocery store that sold "delicious" apples at seventy centavos each. She wanted me to buy one for her but I did not have seventy centavos. She cried. So, when I saw this apple roll out of crate, I thought that Tita would love to have it.
Gloria: We're not rich. We can live without apples.
Mario: Why? Did God create apple trees to bear fruit for the rich alone? Didn't He create the whole world for everyone?
Gloria: So, for a measly apple, you lose a job! Filching an apple that's too small a reason to kick a poor man out a work. You should ask them to give you a second chance, Mario.
Mario: They won't do that. Can't you see they had waiting for me to make a slip like that? They've wanted to throw me out for any reason, so that they may bring their men in.
Gloria: You should complain. . .
If I did, they would dig up my police record. They will do anything to keep me out. But, don't worry, I have found a good job.
Gloria: I know God wouldn't let us down. Mother was wrong. You know, before we get married, she used to tell me "Gloria, you'll commit the greatest mistake of your life if you marry a good - for - nothing loafer!." Oh, you've changed!
Pablo: Hmmmm. How romantic.
Mario: Pablo!
Gloria: What are you doing here? What do you want?
Pablo: Your daughter. . . how is she? Here, I'll loan you a few pesos. It may help your daughter to get well.
Gloria: No. Thank you. Mario has stopped depending on you, since the day I took him away from your clutches! I have no regrets. Mario has none, either.
Pablo: How you can be sure? When he and I were pals we could go to first -class air- conditioned movie houses every other day. I'll bet all the money I have here now that he has not been to one for four years!
Gloria: One cannot expect too much from honest money - we don't
Pablo: What is honest money? Does it buy more? Staying in this dungeon you call a house, is that what you so beautifully call "honesty"?.
Mario: Pablo!
Gloria: I know you have come to lead him back to your dishonest ways, but you can't.
Pablo: You call this living? This Gloria,, is what you call dying - dying slowly minute by minute.
Mario: Pablo, stop it!.
Pablo: Tell her that you no longer believe in the way she wanted you to live.
Gloria: Oh! Mario, . . you promised me you were through with him.
Mario: Gloria. . . you . . . must understand . . . I tried long and hard . . . but could not lift us out of this kind of life. . .
Gloria: You are not going with him, You take good care of yourself and our child.
(Mario walks away with Pablo, Gloria stares dumbly at then.)
Gloria: Mariooooo! ( she cover her face with her dress and cries into it.)

Read more: http://wiki.answers.com/Q/What_is_the_whole_script_of_The_world_is_an_apple_by_Alberto_Florentino#ixzz1D3b6nTal

http://wiki.answers.com/Q/What_is_the_whole_script_of_The_world_is_an_apple_by_Alberto_Florentino

Ako ang Daigdig by Abadilla

I

ako

ang daigdig

ako

ang tula

ako

ang daigdig

ng tula

ang tula

ng daigdig

ako

ang walang maliw na ako

ang walang kamatayang ako

ang tula ng daigdig

II

ako

ang daigdig ng tula

ako

ang tula ng daigdig

ako ang malayang ako

matapat sa sarili

sa aking daigdig

ng tula

ako

ang tula

sa daidig

ako

ang daigdig

ng tula

ako

III

ako

ang damdaming

malaya

ako

ang larawang

buhay

ako

ang buhay

na walang hanggan

ako

ang damdamin

ang larawan

ang buhay

damdamin

larawan

buhay

tula

ako

IV

ako

ang daigdig

sa tula

ako

ang tula

sa daigdig

ako

ang daigdig

ako

ang tula

daigdig

tula

ako….


http://nab-angel.blog.friendster.com/2005/07/ako-ang-daigdigni-alejandro-g-abadilla/

Zita By Arturo Rotor

Zita By Arturo Rotor
ZITA
by Arturo B. Rotor
Zita
TURONG brought him from Pauambang in his small sailboat, for the coastwise steamer did not stop at any little island of broken cliffs and coconut palms. It was almost midday; they had been standing in that white glare where the tiniest pebble and fluted conch had become points of light, piercing-bright--the municipal president, the parish priest, Don Eliodoro who owned almost all the coconuts, the herb doctor, the village character. Their mild surprise over when he spoke in their native dialect, they looked at him more closely and his easy manner did not deceive them. His head was uncovered and he had a way of bringing the back of his hand to his brow or mouth; they read behind that too, it was not a gesture of protection. "An exile has come to Anayat… and he is so young, so young." So young and lonely and sufficient unto himself. There was no mistaking the stamp of a strong decision on that brow, the brow of those who have to be cold and haughty, those shoulders stooped slightly, less from the burden that they bore than from a carefully cultivated air of unconcern; no common school-teacher could dress so carelessly and not appear shoddy.
They had prepared a room for him in Don Eliodoro's house so that he would not have to walk far to school every morning, but he gave nothing more than a glance at the big stone building with its Spanish azotea, its arched doorways, its flagged courtyard. He chose instead Turong's home, a shaky hut near the sea. Was the sea rough and dangerous at times? He did not mind it. Was the place far from the church and the schoolhouse? The walk would do him good. Would he not feel lonely with nobody but an illiterate fisherman for a companion? He was used to living alone. And they let him do as he wanted, for the old men knew that it was not so much the nearness of the sea that he desired as its silence so that he might tell it secrets he could not tell anyone else.
They thought of nobody but him; they talked about him in the barber shop, in the cockpit, in the sari-sari store, the way he walked, the way he looked at you, his unruly hair. They dressed him in purple and linen, in myth and mystery, put him astride a black stallion, at the wheel of a blue automobile. Mr. Reteche? Mr. Reteche! The name suggested the fantasy and the glitter of a place and people they never would see; he was the scion of a powerful family, a poet and artist, a prince.
That night, Don Eliodoro had the story from his daughter of his first day in the classroom; she perched wide-eyed, low-voiced, short of breath on the arm of his chair.
"He strode into the room, very tall and serious and polite, stood in front of us and looked at us all over and yet did not seem to see us.
" 'Good morning, teacher,' we said timidly.
"He bowed as if we were his equals. He asked for the fist of our names and as he read off each one we looked at him long. When he came to my name, Father, the most surprising thing happened. He started pronouncing it and then he stopped as if he had forgotten something and just stared and stared at the paper in his hand. I heard my name repeated three times through his half-closed lips, 'Zita. Zita. Zita.'
" 'Yes sir, I am Zita.'
"He looked at me uncomprehendingly, inarticulate, and it seemed to me, Father, it actually seemed that he was begging me to tell him that that was not my name, that I was deceiving him. He looked so miserable and sick I felt like sinking down or running away.
" 'Zita is not your name; it is just a pet name, no?'
" 'My father has always called me that, sir.'
" 'It can't be; maybe it is Pacita or Luisa or--'
"His voice was scarcely above a whisper, Father, and all the while he looked at me begging, begging. I shook my head determinedly. My answer must have angered him. He must have thought I was very hard-headed, for he said, 'A thousand miles, Mother of Mercy… it is not possible.' He kept on looking at me; he was hurt perhaps that he should have such a stubborn pupil. But I am not really so, Father?"
"Yes, you are, my dear. But you must try to please him, he is a gentleman; he comes from the city. I was thinking… Private lessons, perhaps, if he won't ask too much." Don Eliodoro had his dreams and she was his only daughter.
Turong had his own story to tell in the barber shop that night, a story as vividly etched as the lone coconut palm in front of the shop that shot up straight into the darkness of the night, as vaguely disturbing as the secrets that the sea whispered into the night.
"He did not sleep a wink, I am sure of it. When I came from the market the stars were already out and I saw that he had not touched the food I had prepared. I asked him to eat and he said he was not hungry. He sat by the window that faces the sea and just looked out hour after hour. I woke up three times during the night and saw that he had not so much as changed his position. I thought once that he was asleep and came near, but he motioned me away. When I awoke at dawn to prepare the nets, he was still there."
"Maybe he wants to go home already." They looked up with concern.
"He is sick. You remember Father Fernando? He had a way of looking like that, into space, seeing nobody, just before he died."
Every month there was a letter that came for him, sometimes two or three; large, blue envelopes with a gold design in the upper left hand comer, and addressed in broad, angular, sweeping handwriting. One time Turong brought one of them to him in the classroom. The students were busy writing a composition on a subject that he had given them, "The Things That I Love Most." Carelessly he had opened the letter, carelessly read it, and carelessly tossed it aside. Zita was all aflutter when the students handed in their work for he had promised that he would read aloud the best. He went over the pile two times, and once again, absently, a deep frown on his brow, as if he were displeased with their work. Then he stopped and picked up one. Her heart sank when she saw that it was not hers, she hardly heard him reading:
"I did not know any better. Moths are not supposed to know; they only come to the light. And the light looked so inviting, there was no resisting it. Moths are not supposed to know, one does not even know one is a moth until one's wings are burned."
It was incomprehensible, no beginning, no end. It did not have unity, coherence, emphasis. Why did he choose that one? What did he see in it? And she had worked so hard, she had wanted to please, she had written about the flowers that she loved most. Who could have written what he had read aloud? She did not know that any of her classmates could write so, use such words, sentences, use a blue paper to write her lessons on.
But then there was little in Mr. Reteche that the young people there could understand. Even his words were so difficult, just like those dark and dismaying things that they came across in their readers, which took them hour after hour in the dictionary. She had learned like a good student to pick out the words she did not recognize, writing them down as she heard them, but it was a thankless task. She had a whole notebook filled now, two columns to each page:

esurient greedy.
Amaranth a flower that never fades.
peacock a large bird with lovely gold and
green feathers.
Mirash

The last word was not in the dictionary.
And what did such things as original sin, selfishness, insatiable, actress of a thousand faces mean, and who were Sirse, Lorelay, other names she could not find anywhere? She meant to ask him someday, someday when his eyes were kinder.
He never went to church, but then, that always went with learning and education, did it not? One night Bue saw him coming out of the dim doorway. He watched again and the following night he saw him again. They would not believe it, they must see it with their own eyes and so they came. He did not go in every night, but he could be seen at the most unusual hours, sometimes at dusk, sometimes at dawn, once when it was storming and the lightning etched ragged paths from heaven to earth. Sometimes he stayed for a few minutes, sometimes he came twice or thrice in one evening. They reported it to Father Cesareo but it seemed that he already knew. "Let a peaceful man alone in his prayers." The answer had surprised them.
The sky hangs over Anayat, in the middle of the Anayat Sea, like an inverted wineglass, a glass whose wine had been spilled, a purple wine of which Anayat was the last precious drop. For that is Anayat in the crepuscule, purple and mellow, sparkling and warm and effulgent when there is a moon, cool and heady and sensuous when there is no moon.
One may drink of it and forget what lies beyond a thousand miles, beyond a thousand years; one may sip it at the top of a jagged cliff, nearer peace, nearer God, where one can see the ocean dashing against the rocks in eternal frustration, more moving, more terrible than man's; or touch it to his lips in the lush shadows of the dama de noche, its blossoms iridescent like a thousand fireflies, its bouquet the fragrance of flowers that know no fading.
Zita sat by her open window, half asleep, half dreaming. Francisco B. Reteche; what a name! What could his nickname be. Paking, Frank, Pa… The night lay silent and expectant, a fairy princess waiting for the whispered words of a lover. She was not a bit sleepy; already she had counted three stars that had fallen to earth, one almost directly into that bush of dama de noche at their garden gate, where it had lighted the lamps of a thousand fireflies. He was not so forbidding now, he spoke less frequently to himself, more frequently to her; his eyes were still unseeing, but now they rested on her. She loved to remember those moments she had caught him looking when he thought she did not know. The knowledge came keenly, bitingly, like the sea breeze at dawn, like the prick of the rose's thorn, or--yes, like the purple liquid that her father gave the visitors during pintakasi which made them red and noisy. She had stolen a few drops one day, because she wanted to know, to taste, and that little sip had made her head whirl.
Suddenly she stiffened; a shadow had emerged from the shrubs and had been lost in the other shadows. Her pulses raced, she strained forward. Was she dreaming? Who was it? A lost soul, an unvoiced thought, the shadow of a shadow, the prince from his tryst with the fairy princess? What were the words that he whispered to her?
They who have been young once say that only youth can make youth forget itself; that life is a river bed; the water passes over it, sometimes it encounters obstacles and cannot go on, sometimes it flows unencumbered with a song in every bubble and ripple, but always it goes forward. When its way is obstructed it burrows deeply or swerves aside and leaves its impression, and whether the impress will be shallow and transient, or deep and searing, only God determines. The people remembered the day when he went up Don Eliodoro's house, the light of a great decision in his eyes, and finally accepted the father's request that he teach his daughter "to be a lady."
"We are going to the city soon, after the next harvest perhaps; I want her not to feel like a 'provinciana' when we get there."
They remembered the time when his walks by the seashore became less solitary, for now of afternoons, he would draw the whole crowd of village boys from their game of leapfrog or patintero and bring them with him. And they would go home hours after sunset with the wonderful things that Mr. Reteche had told them, why the sea is green, the sky blue, what one who is strong and fearless might find at that exact place where the sky meets the sea. They would be flushed and happy and bright-eyed, for he could stand on his head longer than any of them, catch more crabs, send a pebble skimming over the breast of Anayat Bay farthest.
Turong still remembered those ominous, terrifying nights when he had got up cold and trembling to listen to the aching groan of the bamboo floor, as somebody in the other room restlessly paced to and fro. And his pupils still remember those mornings he received their flowers, the camia which had fainted away at her own fragrance, the kampupot, with the night dew still trembling in its heart; receive them with a smile and forget the lessons of the day and tell them all about those princesses and fairies who dwelt in flowers; why the dama de noche must have the darkness of the night to bring out its fragrance; how the petals of the ylang-ylang, crushed and soaked in some liquid, would one day touch the lips of some wondrous creature in some faraway land whose eyes were blue and hair golden.
ilang-ilang
Those were days of surprises for Zita. Box after box came in Turong's sailboat and each time they contained things that took the words from her lips. Silk as sheer and perishable as gossamer, or heavy and shiny and tinted like the sunset sky; slippers with bright stones which twinkled with the least movement of her feet; a necklace of green, flat, polished stone, whose feel against her throat sent a curious choking sensation there; perfume that she must touch her lips with. If only there would always be such things in Turong's sailboat, and none of those horrid blue envelopes that he always brought. And yet--the Virgin have pity on her selfish soul--suppose one day Turong brought not only those letters but the writer as well? She shuddered, not because she feared it but because she knew it would be.
"Why are these dresses so tight fitting?" Her father wanted to know.
"In society, women use clothes to reveal, not to hide." Was that a sneer or a smile in his eyes? The gown showed her arms and shoulders and she had never known how round and fair they were, how they could express so many things.
"Why do these dresses have such bright colors?"
"Because the peacock has bright feathers."
"They paint their lips…"
"So that they can smile when they do not want to."
"And their eyelashes are long."
"To hide deception."
He was not pleased like her father; she saw it, he had turned his face toward the window. And as she came nearer, swaying like a lily atop its stalk she heard the harsh, muttered words:
"One would think she'd feel shy or uncomfortable, but no… oh no… not a bit… all alike… comes naturally."
There were books to read; pictures, names to learn; lessons in everything; how to polish the nails, how to use a fan, even how to walk. How did these days come, how did they go? What does one do when one is so happy, so breathless? Sometimes they were a memory, sometimes a dream.
"Look, Zita, a society girl does not smile so openly; her eyes don't seek one's so--that reveals your true feelings."
"But if I am glad and happy and I want to show it?"
"Don't. If you must show it by smiling, let your eyes be mocking; if you would invite with your eyes, repulse with your lips."
That was a memory.
She was in a great drawing room whose floor was so polished it reflected the myriad red and green and blue fights above, the arches of flowers and ribbons and streamers. All the great names of the capital were there, stately ladies in wonderful gowns who walked so, waved their fans so, who said one thing with their eyes and another with their lips. And she was among them and every young and good-looking man wanted to dance with her. They were all so clever and charming but she answered: "Please, I am tired." For beyond them she had seen him alone, he whose eyes were dark and brooding and disapproving and she was waiting for him to take her.
That was a dream. Sometimes though, she could not tell so easily which was the dream and which the memory.
If only those letters would not bother him now, he might be happy and at peace. True he never answered them, but every time Turong brought him one, he would still become thoughtful and distracted. Like that time he was teaching her a dance, a Spanish dance, he said, and had told her to dress accordingly. Her heavy hair hung in a big, carelessly tied knot that always threatened to come loose but never did; its dark, deep shadows showing off in startling vividness how red a rose can be, how like velvet its petals. Her earrings--two circlets of precious stones, red like the pigeon's blood--almost touched her shoulders. The heavy Spanish shawl gave her the most trouble--she had nothing to help her but some pictures and magazines--she could not put it on just as she wanted. Like this, it revealed her shoulder too much; that way, it hampered the free movement of the legs. But she had done her best; for hours she had stood before her mirror and for hours it had told her that she was beautiful, that red lips and tragic eyes were becoming to her.
She'd never forget that look on his face when she came out. It was not surprise, joy, admiration. It was as if he saw somebody there whom he was expecting, for whom he had waited, prayed.
"Zita!" It was a cry of recognition.
She blushed even under her rouge when he took her in his arms and taught her to step this way, glide so, turn about; she looked half questioningly at her father for disapproval, but she saw that there was nothing there but admiration too. Mr. Reteche seemed so serious and so intent that she should learn quickly; but he did not deceive her, for once she happened to lean close and she felt how wildly his heart was beating. It frightened her and she drew away, but when she saw how unconcerned he seemed, as if he did not even know that she was in his arms, she smiled knowingly and drew close again. Dreamily she closed her eyes and dimly wondered if his were shut too, whether he was thinking the same thoughts, breathing the same prayer.
Turong came up and after his respectful "Good evening" he handed an envelope to the school teacher. It was large and blue and had a gold design in one comer; the handwriting was broad, angular, sweeping.
"Thank you, Turong." His voice was drawling, heavy, the voice of one who has just awakened. With one movement he tore the unopened envelope slowly, unconsciously, it seemed to her, to pieces.
"I thought I had forgotten," he murmured dully.
That changed the whole evening. His eyes lost their sparkle, his gaze wandered from time to time. Something powerful and dark had come between them, something which shut out the light, brought in a chill. The tears came to her eyes for she felt utterly powerless. When her sight cleared she saw that he was sitting down and trying to piece the letter together.
"Why do you tear up a letter if you must put it together again?" rebelliously.
He looked at her kindly. "Someday, Zita, you will do it too, and then you will understand."
One day Turong came from Pauambang and this time he brought a stranger. They knew at once that he came from where the teacher came--his clothes, his features, his politeness--and that he had come for the teacher. This one did not speak their dialect, and as he was led through the dusty, crooked streets, he kept forever wiping his face, gazing at the wobbly, thatched huts and muttering short, vehement phrases to himself. Zita heard his knock before Mr. Reteche did and she knew what he had come for. She must have been as pale as her teacher, as shaken, as rebellious. And yet the stranger was so cordial; there was nothing but gladness in his greeting, gladness at meeting an old friend. How strong he was; even at that moment he did not forget himself, but turned to his class and dismissed them for the day.
The door was thick and she did not dare lean against the jamb too much, so sometimes their voices floated away before they reached her.
"…like children… making yourselves… so unhappy."
"…happiness? Her idea of happiness…"
Mr. Reteche's voice was more low-pitched, hoarse, so that it didn't carry at all. She shuddered as he laughed, it was that way when he first came.
"She's been… did not mean… understand."
"…learning to forget…"
There were periods when they both became excited and talked fast and hard; she heard somebody's restless pacing, somebody sitting down heavily.
"I never realized what she meant to me until I began trying to seek from others what she would not give me."
She knew what was coming now, knew it before the stranger asked the question:
"Tomorrow?"
She fled; she could not wait for the answer.
He did not sleep that night, she knew he did not, she told herself fiercely. And it was not only his preparations that kept him awake, she knew it, she knew it. With the first flicker of light she ran to her mirror. She must not show her feeling, it was not in good form, she must manage somehow. If her lips quivered, her eyes must smile, if in her eyes there were tears… She heard her father go out, but she did not go; although she knew his purpose, she had more important things to do. Little boys came up to the house and she wiped away their tears and told them that he was coming back, coming back, soon, soon.
The minutes flew, she was almost done now; her lips were red and her eyebrows penciled; the crimson shawl thrown over her shoulders just right. Everything must be like that day he had first seen her in a Spanish dress. Still he did not come, he must be bidding farewell now to Father Cesareo; now he was in Doña Ramona's house; now he was shaking the barber's hand. He would soon be through and come to her house. She glanced at the mirror and decided that her lips were not red enough; she put on more color. The rose in her hair had too long a stem; she tried to trim it with her fingers and a thorn dug deeply into her flesh.
Who knows? Perhaps they would soon meet again in the city; she wondered if she could not wheedle her father into going earlier. But she must know now what were the words he had wanted to whisper that night under the dama de noche, what he had wanted to say that day he held her in his arms; other things, questions whose answers she knew. She smiled. How well she knew them!
The big house was silent as death; the little village seemed deserted, everybody had gone to the seashore. Again she looked at the mirror. She was too pale, she must put on more rouge. She tried to keep from counting the minutes, the seconds, from getting up and pacing. But she was getting chilly and she must do it to keep warm.
The steps creaked. She bit her lips to stifle a wild cry there. The door opened.
"Turong!"
"Mr. Reteche bade me give you this. He said you would understand."
In one bound she had reached the open window. But dimly, for the sun was too bright, or was her sight failing?--she saw a blur of white moving out to sea, then disappearing behind a point of land so that she could no longer follow it; and then, clearly against a horizon suddenly drawn out of perspective, "Mr. Reteche," tall, lean, brooding, looking at her with eyes that told her somebody had hurt him. It was like that when he first came, and now he was gone. The tears came freely now. What matter, what matter? There was nobody to see and criticize her breeding. They came down unchecked and when she tried to brush them off with her hand, the color came away too from her cheeks, leaving them bloodless, cold. Sometimes they got into her mouth and they tasted bitter.
Her hands worked convulsively; there was a sound of tearing paper, once, twice. She became suddenly aware of what she had done when she looked at the pieces, wet and brightly stained with uneven streaks of red. Slowly, painfully, she tried to put the pieces together and as she did so a sob escaped deep from her breast--a great understanding had come to her.
This 1930 story is included in everybody's list of best Philippine stories of the 20th century.


http://www.sushidog.com/bpss/stories/zita.htm